Naziv projekta: Turistica
Glavni korisnik: Udruga za kreativni razvoj Slap
Iznos sredstava EU: 266.771, 94 eur
Početak projekta: 01. ožujka 2013.
Kraj projekta: 30. lipnja 2014.

Turistica je projekt za unapređenje razvoja i upravljanja zajedničkom kulturnom baštinom i eko-turizmom koji povezuje različite tematske rute i stvaranje novih inovativnih turističkih proizvoda. Potiče suradnju i povjerenje među različitim dionicima.

Specifični ciljevi projekta su: 1. Stvaranje održive infrastukture za podršku i povezivanje kompatibilnih turističkih usluge putem virtualne turističke agencije koja omogućuje suvremenom turistu dobivanje kvalitetnih informacija i mogućnost bookiranja on-line.
2. Promicanje regije Drava-Dunav te omogućavanje njegove dostupnosti mogućim posjetiteljima i stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja. 3. Izgradnja kapaciteta pružatelja turističkih usluga i njihovo jačanje konkurentnosti na regionalnom i globalnom turističkom tržištu 4. Stvaranje novih inovativnih paketa turističkih proizvoda koji koriste postojeće vinske, trekking/hiking, biciklizam te njihovo obogaćivanje kulturnim i ekoturističkim uslugama.

Prekogranični karakter koristi se kroz većinu projektnih aktivnosti i zajedničko upravljanje.
Slap kao glavni korisnik, isto kao I DDRFK imaju dugogodišnje iskustvo u razvojnim projektima. Kompatibilnost oba partnera i njihov jednak doprinos objektivnosti projekata pokazana su i kroz druge IPA CBC Hun-Cro projekte.

Rezultati projekta: obuka 40 malih poduzetnika kako bi poboljšali svoje turističke usluge te njihovo certificiranje kao članovima Panone; izrada 15 novih turističkih paketa (5 Hun, 5 Cro, 5 zajedničkih), virtualna turistička agencija s on-line aplikacijom prilagođenih za korištenje na mobilnim uređajima, kreiranje baze podataka o postojećim, ekoturizmom povezanih tvrtki koje su dostupne on-line, izrada I distribucija kataloga koje promoviraju navedene turističke pakete, 50 članaka i 10 edukativnih video spotova koji su turistima dostupni on-line, 10 wi-fi hotspot-ova, 3 mobilna prodajna mjesta za lokalne proizvode i jednu prodajnu točku, osnovanje resursnog obrtničkog centra, Panona fest s inovativnom turističkom ponudom, osnovanje je 3 dizajnerska kampa koji su kreirali 8 potpuno novih kolekcija turističkih proizvoda.

Projekt se provodio u najmanje 10 naselja mađarske županije Baranya i 10 naselja Osječko-baranjske županije. Trajanje projekta je 16 mjeseci. Prvenstvene ciljne skupine su 40 pružatelja usluga turizma (20 Cro i 20 Hun) s potencijalom da poboljšaju svoje usluge te u partnerstvu s drugim povezanim dionicima stvaraju zajedničke turističke pakete. Odabrat će se i dodatno obučiti mali poduzetnici iz širokog spektra usluga: smještaj, hrane, kulture, umjetnosti, obrta, pješačenja, te gastro usluga. Druga ciljna skupina su eko-turisti kojima će raznovrsnost tematski tura biti predstavljene kroz nternetske aplikacije.

Prednosti projekta: održivi eko-orijentirani turizam koji istodobno stvara prihode za lokalno stanovništvo te ujedno štiti i prirodne vrijednosti. Kroz ovaj projekt stvaraju se novi, inovativni i suvremeni turistički proizvodi kao što su kazališni performance-i, ples u šumi, etno jazz festival, umjetničke radionice u prirodi. Na taj se način stvora neophodna veza između više različitih područja turizma.