Projekt “Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe - ZAJEDNO SMO JAČI (TOGETHER WE STAND)”

Polazišna točka projekta proizašla je iz uvjerenja partnera kako se kod pitanja kriznih situacija, zaštite i spašavanja treba umrežiti i uključiti sve slojeve društva u svrhu pravovremene reakcije na krizne situacije, te suzbijanja posljedica i ukupne štete.

Cilj projekta je usmjeren ka daljnjem jačanju kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za postupanje u izvanrednim situacijama s ciljem zaštite ljudi i okoliša u pograničnom području.
Tri su faze cijelog postupka. Prva faza uključuje upravljanje samom katastrofom (primjerice poplavom), a obuhvaća period od pripremnih radnji do završetka prijetnje. Ovaj korak uključuje kanal za prijenos informacija usmjerenih ka stanovništvu (zaštita imovine radi smanjivanja štete na imovini i okolišu), pružanje informacija s terena (slabe točke, moguće evakuacije) i koordinaciju aktivnosti te napora pri prekograničnoj zaštiti.

Druga faza odnosi se na posljedice katastrofe. Kanali informacija uključuju protok istih od stanovništva do specijalizirane službe (izvještavanje o incidentima koji uključuju opasne kemikalije ili plinove) i kanale za stanovništvo (informacije o pogođenim područjima, moguće ograničenje kretanja zbog opasnosti). Razmjena informacija preko granice nužna je kako bi specijalizirane jedinice s jedne strane granice pružale pomoć i resurse drugoj, pogođenoj strani.

Nakon što je okruženje sigurno, treća se faza odnosi na sanaciju okoliša. Komunikacijski kanali od stanovništva do komunalne službe za gospodarenje otpadom postavljeni su kako bi se odredio opseg štete na okolišu koju treba popraviti, količina otpada koja je ostala nakon katastrofe i pravilno gospodarenje otpadom. Otpad se skuplja i obrađuje na svakoj strani granice uz mogućnost međusobnog pružanja pomoći ljudstvom i/ili tehnologijom.

O projektu

Projekt Together we stand (Multisectoral approach to disasters in Osijek – Baranja County and Autonomous Province of Vojvodina) provodi se u sklopu programa INTERREG-IPA CBC CROATIA – SERBIA 2014 - 2020.
GLAVNE AKTIVNOSTI
Izrada studija i ostale stručne dokumentacije kojima će se obraditi i obuhvatiti cjelokupni sustav upravljanja rizicima od poplava i tehnološko - tehničkih katastrofa te ublažavanje njihovih štetnih posljedica, kao i poboljšavanje sustava zbrinjavanja otpada u slučaju velikih nesreća i katastrofa u pograničnom području
Podizanje razine opće spremnosti u slučaju prirodnih, ekoloških i tehničko-tehnoloških katastrofa kao i ekološke osviještenosti o pravilnom zbrinjavanju otpada nakon katastrofa s obje strane granice, kroz organiziranje edukativnih radionica te promocijom projektnih aktivnosti
Nabava opreme za ključne sudionike u upravljanju rizikom i zaštite okoliša u pograničnom području
Održavanje zajedničkih pokaznih vježbi spašavanja i zaštite okoliša u izvanrednim situacijama u pograničnom području Promidžba i vidljivost
TRAJANJE PROJEKTA
30 mjeseci
PROJEKTNI PARTNERI
Unikom d.o.o. – vodeći partner iz Hrvatske
Osječko-baranjska županija i Udruga za kreativni razvoj Slap iz Hrvatske
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Regionalna razvojna agencija Bačka iz Srbije
VRIJEDNOST PROJEKTA
1.797.180,20 €