Tatjana Ordanić

Tatjana sudjeluje u organizaciji i provođenju aktivnosti projekta “Šalji dalje”.
Email: tanja.slap@gmail.com