Sonja Vuković

Sonja Vuković predsjednica je Udruge za kreativni razvoj Slap od samih početaka te je ujedno i pokretač društvenog poduzetništva u Hrvatskoj kojim se bavi već više od 20 godina.

Email: sonja.slap@gmail.com