Davor Garbac

Davor aplicira i upravlja projektima Udruge te je zadužen za provedbu postupaka javne nabave.

Email: davor.slap@gmail.com