Speed

February 23, 2023

Pomak

Speed

O projektu:

Projekt SPEED (Schools Programme for Ethical Enterprise Development) provodi se u okviru programa Erasmus+. Osnovni ciljevi projekta SPEED-a su prepoznavanje, osnaživanje i osposobljavanje / obrazovanje novih ljudskih resursa, koji su prijeko potrebni u kontekstu socijalnog poduzetništva, počevši od učenika i njihovih učitelja. Ciljevi projekta su se kombinirali kako bi se stvorio novi školski poslovni oblik, model SPEED koji se temelji na tri postojeće inovacije.

Glavne aktivnosti:

 • Metodologija SPEED – Stvaranje inovativnog modela učenja i školskog poduzeća
 • SPEED akademija – Obrazovanje i učenje
 • SPEED Tool Box – nudi infrastrukturu za učenje
 • SPEED učenje i školska poduzeća
 • Koncept marketinga i eksploatacije SPEED-a

Trajanje projekta: 1.10.2020 – 31.03.2023
Vrijednost projekta: 374.688,00 EUR

Projektni partneri:

 • Social Enterprise International LTD, Velika Britanija (vodeći partner)
 • Stimmuli for Social Change, Grčka
 • Udruga za kreativni razvoj Slap, Hrvatska
 • VSBI, Njemačka
 • KOPF HAND und FUSS, Njemačka
 • Eskdale School, Velika Britanija
 • LocoSoco Limited, Velika Britanija

Inovacija SPEED odnosi se na promjenu uloge mladih u školi kako bi postali ekonomski lideri svoje zajednice na novi način organiziranja poslovanja koji za prioritet ima pravednost i brigu za okoliš. Mladi kad jednom postignu svoje SPEED poduzeće u školi, uključivati će vlastitu zajednicu stvarajući inovativan odnos u kojem škola pomaže zajednicic osnažiti vlastitu ekonomiju, te ju učiniti jačom, etičnijom i ekološki prihvatljivijom. Ključ ove inovacije je način stvaranja i dijeljenja bogatstva i vlasništvo nad stvarnim udjelima među mladima i članovima zajednice u održivim poduzećima. To je također inovacija koja se prostire u sva tri sektora, javni, privatni i nevladine organizacije.

Metodologija “SPEED” kombinira nove pristupe socijalnim inovacijama, socijalnom uključivanju s razvojem ključnih kompetencija učenika u četiri europske zemlje u socijalno poduzeće, kao i uključivanje lokalne zajednice sa SPEED školskim poduzećima. Školsko obrazovanje usmjereno je na jačanje i razvoj ključnih kompetencija u cjeloživotnom učenju, na primjer promicanjem međupredmetne suradnje, suradnje s dionicima u lokalnim zajednicama, kao i promicanje razvoja novih fer partnerstava između škola, poduzeća i šireg društva. Socijalna uključenost i zaštita ekološkog sustava svojstveni su izazovi u Europi 2020. Ti izazovi također imaju velik utjecaj na gospodarstvo, sustav socijalne skrbi i tržište rada.

Ključni rezultati su razvoj ključnih kompetencija učenika za cjeloživotno učenje, promicanjem međupredmetne suradnje između školskog i neformalnog učenja u lokalnoj zajednici. To uključuje kreativne i inovativne pristupe učenju i okruženja u školskim poduzećima te suradnju s dionicima u lokalnoj zajednici, ali također i u inozemstvu sa zajednicom SPEED.

SPEED će manifestirati interdisciplinarno poučavanje u socijalnom, kulturnom, ekološkom, ekonomskom, dizajnerskom i drugom kontekstu.

SPEED platforma www.speed-platform.eu

SPEED web stranica www.speed-project.eu