Sonja Vuković osnivačica je i predsjednica Udruge za kreativni razvoj Slap te je ujedno i pokretač društvenog poduzetništva u Hrvatskoj kojim se bavi već više od 20 godina. Konzultantica je za socijalno zapošljavanje i društveni razvoj, pokretač i koordinator Regionalnog foruma socijalnog poduzetništva, kao i pokretač UO Hrvatske mreže za ruralni razvoj.

Valja naglasiti kako je Sonja ekspert u području pripreme i izrade projektnih ideja i prijedloga, koordinaciji implementacije raznih projekata, prikupljanju sredstava, upravljanju ljudskim resursima te razvoju same organizacije i programa.

Njezina uloga u društvenom poduzetništvu vidljiva je i kroz angažman na VERN-u, gdje predaje na temu društvenog poduzetništva, a ujedno je i trenerica koja je održala veliki broj seminara i radionica na tu temu diljem Republike Hrvatske i regije.