Osim navedenih projekata, Udruga Slap kroz svoj Trening centar pruža kontinuirane usluge radionica i konzultacija za sve organizacije civilnog i poslovnog sektora, te jedinice lokalne samouprave, na teme održivosti udruge, prikupljanja sredstava, pozicioniranja, neprofitnog poduzetništva i slično... Udruga Slap članica je Regionalnog foruma udruga Slavonije.