Problem nezaposlenosti gorući je problem hrvatskog gospodarstva. No, još je veći problem što je među tim nezaposlenima velik broj onih koji su zbog godina, neiskustva, neodgovarajuće spreme, imovinskog ili fizičkog stanja i ostalih predispozicija – gotovo isključeni s tržišta rada, s malom ili nikakvom mogućnosti za pronalaženje posla. Svakim danom pripadnika tih ugroženih i marginaliziranih skupina sve je više.

Koncept društvenog poduzetništva i društvenog zapošljavanja u svijetu se sve više prihvaća kao odgovor na takvu situaciju. U Hrvatskoj postoje modeli uspješnog društvenog zapošljavanja, ali zbog nepostojanja jasnog okvira djelovanja organizacija koje žele poslovati na takav, društveno obazriviji način, ti su primjeri suočeni s brojnim poteškoćama.

Kako bi se olakšalo i potaknulo društveno poduzetništvo od organizacija civilnog društva povezanih od strane Udruge Slap bila je pokrenula inicijativu stvaranja Foruma društvenog poduzetništva kao mreže koja bi trebala raditi na stvaranju poticajnijeg okvira za razvoj društvenog poduzetništva u Hrvatskoj. Za provedbu ciljeva Foruma društvenog poduzetništva novčana sredstva su bila osigurana od predpristupnog EU fonda kroz IPA IV komponentu Lokalna partnerstva

Ukupna vrijednost projekta iznosi 120.090 eura, od čega je 85% (100.000 eura) iznos doniran od strane EU, dok su ostatak bila vlastita sredstva partnera u projektu: Udruge Slap iz Osijeka, Centra za tehničku kulturu Rijeka i.

O projektu

Svrha ovog projekta je bila stvaranje poticajnog okruženja za socijalno zapošljavanje u Hrvatskoj kao model postizanja višeg stupnja održivosti za neprofitne organizacije i istodobno povećanje zapošljavanja marginaliziranog stanovništva isključenog iz tržišta rada. Istovremeno projekt nastoji stvoriti nekoliko održivih modela socijalnog poduzetništva.
GLAVNE AKTIVNOSTI
Ustroj mreže – foruma društvenog poduzetništva
Praćenje i popularizacija društvenog poduzetništva
Izgradnja kapaciteta
Marketinške usluge
Pokretanje nagrade za socijalnog poduzetnika godine
TRAJANJE PROJEKTA
12 mjeseci
PROJEKTNI PARTNERI
Centra za tehničku kulturu Rijeka
Udruga Zdravi grad iz Splita
VRIJEDNOST PROJEKTA
120.090 EUR