Stvoriti nekoliko održivih modela socijalnog poduzetništva te sredinu koja će omogućiti višu razinu održivosti za neprofitne organizacije i zapošljavanje marginalizirane populacije, isključene s tržišta rada, cilj je projekta Forum socijalnog poduzetništva 2 čije je trajanje bilo dvije godine (od rujna 2011. do rujna 2013.)

Očekivani rezultati planirani su kroz četiri modula. Modul A podrazumjeva izgradnju kapaciteta od 40 lidera socijalnog poduzetništva iz četiri regije, podizanje razine svijesti i i razumijevanja koncepta socijalnog zapošljavanja kroz 60 potencijalnih socijalnih poduzetnika na šest lokacija.

Modul B planirao je godišnje konferencije SEFOR-a kao nacionalne mreže, stvaranje grupa potpore na regionalnoj i nacionalnoj razini te stvaranje i provođenje Nacionalne strategije razvoja socijalnog poduzetništva.

Eko-socijalni sajmovi dio su modula C koji podrazumjeva predstavljanje i bolje pozicioniranje 40 do 50 socijalnih poduzetnika. Modul D planira izradu studije isplativosti financiranja fonda potpore eko-socijalnih poduzetnika.

O projektu

Cilj projekta Forum socijalnog poduzetništva 2 je bio stvoriti nekoliko održivih modela socijalnog poduzetništva te sredinu koja će omogućiti višu razinu održivosti za neprofitne organizacije i zapošljavanje marginalizirane populacije, isključene s tržišta rada.
GLAVNE AKTIVNOSTI
Modul A podrazumjevao je izgradnju kapaciteta od 40 lidera socijalnog poduzetništva iz četiri regije, podizanje razine svijesti i i razumijevanja koncepta socijalnog zapošljavanja kroz 60 potencijalnih socijalnih poduzetnika na šest lokacija.
Unutar modula B planirale su se godišnje konferencije SEFOR-a kao nacionalne mreže, stvorile su se grupe potpore na regionalnoj i nacionalnoj razini te stvorile i provodile Nacionalne strategije razvoja socijalnog poduzetništva.
Eko-socijalni sajmovi dio su modula C koji podrazumjeva predstavljanje i bolje pozicioniranje 40 do 50 socijalnih poduzetnika.
Modul D planira izradu studije isplativosti financiranja fonda potpore eko-socijalnih poduzetnika.
TRAJANJE PROJEKTA
24 mjeseci
PROJEKTNI PARTNERI
CTK Rijeka (Centar tehničke kulture)
Zdravi grad Split
Deša Dubrovnik
VRIJEDNOST PROJEKTA
94.280,00 EUR