Projekta “Šalji dalje” provodi udruga Slap u partnerstvu sa udrugom Zvono, udrugom Jaglac iz Orahovice, SŠ Marka Marulića Slatina, SŠ Stjepan Ivšić Orahovica i Grad Belišće. Projekt je usmjeren razvoju volonterstva na području tri slavonske županije: Osječko – baranjske, Požeško – slavonske i Virovitičko – podravske. Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.171.822,24 kune, a predviđeno trajanje projekta je od 01.08.2017. do 31.07.2019.

Opći cilj projekta je poticanje i razvoj suradnje između organizacija civilnog društva, javnih ustanova te jedinica lokalne i područne samouprave kako bi se uspostavili kvalitetni i održivi volonterski programi koji će doprinijeti razvoju lokalnih zajednica.

Kroz provedbu projekta „Šalji dalje“ želimo primijeniti inovativne pristupe podrške ranjivim skupinama društva u procesu njihove integracije te želimo uvoditi nove volonterske prakse s ciljem poticanja aktivizma kod mladih. Posebnu pozornost tijekom provedbe projekta usmjerit će se na razvoj inkluzivnih volonterskih programa te osnaživanje organizatora volontiranja za kreiranje i provedbu kvalitetnih volonterskih programa.

Aktivnosti koje će se provoditi kroz projekt „Šalji dalje“ su:

Organizacija edukacija i radionica usmjerenih osnivanju školskih volonterskih klubova
Organizacija volonterskih kampova
Organizacija volonterskih akcija
Edukacija o menadžmentu volontera i volonterskih klubova
Edukacija o inkluzivnom volontiranju i volontiranju u timovima
Organizacija inkluzivnih volonterskih aktivnosti
Edukacije o volonterstvu za građane
Podrška za školske volonterske klubove
Uređenje prostora za smještaj i edukaciju volontera na području tri županije

Tijekom provedbe projekta radit će se na razvoju volonterstva na području tri županije, kroz radionice i edukacije mladi će se pripremati za aktivno sudjelovanje u životu zajednice, a u volonterske aktivnosti uključivat će se i osobe s invaliditetom i druge osobe iz ranjivih skupina društva.

U prvom razdoblju provedbe projekta radit će se na uređenju prostora za smještaj i edukaciju volontera te na organizaciji radionica i edukacija za mlade.