Projekt IntegrAGE

April 22, 2024

Pomak

Projekt IntegrAGE

Akronim projekta: IntegrAGE
Naziv projekta: Practical approach to support the healthy
adaptation and integration of 55+ work force into the labor market
Šifra projekta: DRP0200406
Trajanje: 30 mjeseci
Razdoblje provedbe: 01.01.2024. – 30.06.2026
Proračun: 2.319.547,18 €
Financiranje EU-a: Program Dunavske regije, iznos 80%

Projekt ima za cilj podržati zdravu integraciju starijih radnih generacija (55+) na tržište rada, kapitalizirajući njihovo znanje i pomažući im u prilagodbi na izazove novih načina rada. Cilj je povećati njihovo sudjelovanje, izbjeći neželjeno prijevremeno umirovljenje i produljiti njihov produktivan život. Jačanjem njihovih posebnih vještina i kompetencija, IntegrAGE ima za cilj zadržati njihovo znanje i stečena iskustva u gospodarstvu, bilo pružanjem podučavanja unutar vlastite tvrtke ili putem mentorstva čak i izvan svoje organizacije. Nadalje, projekt nastoji riješiti problem nedostatka kvalificirane radne snage, posebno u regijama u kojima je mobilnost radne snage neuravnotežena, što dovodi do manjka kvalificiranih stručnjaka.

Iskorištavanjem stručnosti starijih radnika, projekt ima za cilj ublažiti ovaj nedostatak i pridonijeti ukupnom razvoju i rastu ovih regija.
Važno je napomenuti da projekt stavlja značajan naglasak na promicanje zdrave ravnoteže između posla i privatnog života prilagođene dobi. Prepoznajući jedinstvene potrebe i zahtjeve starijih radnika, IntegrAGE nastoji stvoriti okruženje koje podržava njihovu dobrobit. To uključuje razmatranje čimbenika kao što su fleksibilni rasporedi rada, osiguravanje resursa za održavanje dobrog tjelesnog i mentalnog zdravlja te njegovanje pozitivne i inkluzivne radne kulture.

Partneri:

Vodeći partner: BSC, Poslovno podporni center d.o.o., Kranj (SI)
Projektni partner 2: ipcenter.at GmbH (AT)
Projektni partner 3: KASPEV – Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine (RS)
Projektni partner 4: Udruga za kreativni razvoj Slap (HR)
Projektni partner 5: Schirrmacher GmbH (D)
Projektni partner 6: Humán Innovációs Csoport – The Human Innovation Group (HU)
Projektni partner 7: Sdruzhenie Bulgarska Targovsko-Promishlena Plata – Bulgarian Chamber of commerce and industry (BG)
Projektni partner 8: Poduzetnički inkubator BIOS Osijek (HR)
Projektni partner 9: Privredna komora Srbije – Chamber of Commerce and Industry of Serbia (RS)
Projektni partner 10: Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs (HU)
Projektni partner 11: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (CZ)
Projektni partner 12: TREXIMA Bratislava (SK)
Projektni partner 13: JU ‘’Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona’’ Bihać (BiH)
Projektni partner 14: Društvo Jasa (SI)
Projektni partner 15: Inovační centrum Ústeckého kraje – Innovation centre of the Usti region (CZ)

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.