Osnovni ciljevi projekta SPEED-a su prepoznavanje, osnaživanje i osposobljavanje / obrazovanje novih ljudskih resursa, koji su prijeko potrebni u kontekstu socijalnog poduzetništva, počevši od učenika i njihovih učitelja. Ciljevi projekta su se kombinirali kako bi se stvorio novi školski poslovni oblik, model SPEED koji se temelji na tri postojeće inovacije.

Inovacija SPEED odnosi se na promjenu uloge mladih u školi kako bi postali ekonomski lideri svoje zajednice na novi način organiziranja poslovanja koji za prioritet ima pravednost i brigu za okoliš. Mladi kad jednom postignu svoje SPEED poduzeće u školi, uključivati će vlastitu zajednicu stvarajući inovativan odnos u kojem škola pomaže zajednicic osnažiti vlastitu ekonomiju, te ju učiniti jačom, etičnijom i ekološki prihvatljivijom. Ključ ove inovacije je način stvaranja i dijeljenja bogatstva i vlasništvo nad stvarnim udjelima među mladima i članovima zajednice u održivim poduzećima. To je također inovacija koja se prostire u sva tri sektora, javni, privatni i nevladine organizacije.

Metodologija “SPEED” kombinira nove pristupe socijalnim inovacijama, socijalnom uključivanju s razvojem ključnih kompetencija učenika u četiri europske zemlje u socijalno poduzeće, kao i uključivanje lokalne zajednice sa SPEED školskim poduzećima.

Školsko obrazovanje usmjereno je na jačanje i razvoj ključnih kompetencija u cjeloživotnom učenju, na primjer promicanjem međupredmetne suradnje, suradnje s dionicima u lokalnim zajednicama, kao i promicanje razvoja novih fer partnerstava između škola, poduzeća i šireg društva. Socijalna uključenost i zaštita ekološkog sustava svojstveni su izazovi u Europi 2020. Ti izazovi također imaju velik utjecaj na gospodarstvo, sustav socijalne skrbi i tržište rada.

Ključni rezultati su razvoj ključnih kompetencija učenika za cjeloživotno učenje, promicanjem međupredmetne suradnje između školskog i neformalnog učenja u lokalnoj zajednici. To uključuje kreativne i inovativne pristupe učenju i okruženja u školskim poduzećima te suradnju s dionicima u lokalnoj zajednici, ali također i u inozemstvu sa zajednicom SPEED.

SPEED će manifestirati interdisciplinarno poučavanje u socijalnom, kulturnom, ekološkom, ekonomskom, dizajnerskom i drugom kontekstu.

O projektu

Projekt SPEED (Schools Programme for Ethical Enterprise Development) provodi se u okviru programa Erasmus+
GLAVNE AKTIVNOSTI
Metodologija SPEED - Stvaranje inovativnog modela učenja i školskog poduzeća
SPEED akademija - Obrazovanje i učenje
SPEED Tool Box - nudi infrastrukturu za učenje
SPEED učenje i školska poduzeća
Koncept marketinga i eksploatacije SPEED-a
TRAJANJE PROJEKTA
1.10.2020 – 31.03.2023
PROJEKTNI PARTNERI
Social Enterprise International LTD, Velika Britanija (vodeći partner)
Stimmuli for Social Change, Grčka
Udruga za kreativni razvoj Slap, Hrvatska
VSBI, Njemačka
KOPF HAND und FUSS, Njemačka
Eskdale School, Velika Britanija
LocoSoco Limited, Velika Britanija
VRIJEDNOST PROJEKTA
374.688,00 EUR