Svrha projekta Živjeti zajedno je stvoriti uvjete i pripremiti lokalne zajednice za integraciju osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom (OOMZ) kroz:

  • osiguravanje socijalne podrške kroz volonterske programe u Osijeku, Slavonskom Brodu i Prihvatnom centru u Kutini

 

  • jačanje uloge i kapaciteta lokalne zajednice za planiranje i provedbu integracije kroz osnaživanje i povezivanje stručnjaka iz neprofitnih organizacija/pružatelja socijalnih usluga

 

  • senzibilizaciju građana za probleme i potrebe OOMZ kao i njihovo međusobno upoznavanje i povezivanje kao preduvjet mirnog suživota i kvalitete života u zajednici

 

Ciljana skupina

 

  • Osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom
  • Stručnjaci/pružatelji socijalnih usluga
  • Pružatelja socijalnih usluga koji provode projekte

 

 

O projektu

Živjeti s nama provodi se u okviru OP Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda. Širenje mreža socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1.
GLAVNE AKTIVNOSTI
osiguravanje socijalne podrške
jačanje uloge i kapaciteta lokalne zajednice
senzibilizaciju građana za probleme i potrebe OOMZ
TRAJANJE PROJEKTA
03.04.2020 – 03.04.2022
PROJEKTNI PARTNERI
DKolektiv – organizacija za društveni razvoj Informativno pravni centar, Slavonski Brod
Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
Udruga za kreativni razvoj - SLAP
Grad Osijek
Grad Slavonski Brod
VRIJEDNOST PROJEKTA
1.296.707,90 HRK