POMAK je dugoročni program udruge SLAP, koji je imao tri temeljna cilja: 

1. Jačanje održivosti udruga kroz neprofitno poduzetništvo i međusektorsku suradnju

2. Stvaranje Centra za NP kao institucionalne podrške udrugama i ostalim su-dionicima lokalne zajednice

3. Stvaranje Regionalnog foruma za održivi razvoj kao potporne mreže predstavnika sva tri sektora za potporu programima održivog razvoja.

Nastavak je to već započetog projekta i korak bliže stvaranju baze udruga koje će dio svojih prihoda ostvarivati iz neprofitno-poduzetničkih projekata. Zašto socijalno poduzetništvo? Odlazak velikih stranih donatora iz Hrvatske ostavio je mnoge organizacije civilnog društva u situaciji kada su suočene s činjenicom da je sve manje raspoloživih donatorskih sredstava za provođenje vlastitih aktivnosti, čime je u pitanje dovedena njihova održivost. Upravo Projekt POMAK nastoji osposobiti udruge kako bi same, kroz kreativno osmišljene aktivnosti, bile u stanju doći do financijske pomoći, a istovremeno razviti razne modele samozapošljavanja. Na ukupno šest radionica sudjelovali su predstavnici udruga koji su protekle godine prošli kroz početni modul obrazovanja o socijalnom poduzetnišvu.

O projektu

Projekt POMAK jačao je kapacitete udruga i osposobljavao ih kako bi same, kroz kreativno osmišljene aktivnosti, bile u stanju doći do financijske pomoći, a istovremeno razviti razne modele samozapošljavanja.
GLAVNE AKTIVNOSTI
Modul 1: Jačanje kadrovske osnove – trenera i konzultanata – za održivi razvoj
Modul 2: Stvaranje Kluba 20 – pružanjem sustavne podrške udrugama koje imaju potencijale za razvoj vlastitog modela održivosti kroz neki od oblika stjecanja dohotka što uključuje edukaciju i konzultantske usluge
Modul 3: Marketing usluge i tržišno povezivanje korisnika
Modul 4: Pokretanje web-magazina: pomakonline.com za društveni razvoj – kao medija koji će promicati primjere dobre prakse, educirati, povezivati i jačati društveni kapital
Modul 5: Stvaranje Foruma za održivi razvoj - mreže poptore udruga, javnog i poslovnog sektora
TRAJANJE PROJEKTA
PROJEKTNI PARTNERI
VRIJEDNOST PROJEKTA