Peer Act

social entrepreneurship

February 23, 2023

Turistica

Peer Act

O projektu  Projekt Peer ACT (European Peer Counselour Training in Accessible Tourism) provodi se u sklopu programa Erasmus+. Projekt je orijentiran socijalnom uključivanju, otvorenoj edukaciji i inovativnim praksama digitalnog doba, posebice prema osobama sa specifičnim potrebama. Glavno načelo u procesu uključivanja osoba s posebnim potrebama je njihovo ravnopravno sudjelovanje u svim relevantnim temama, aktivnostima i procesima svakodnevnog života kao i omogućavanje da postanu prepoznati stručnjaci u području njihovog interesa te pomoć pri razvijanju vlastitih sposobnosti. Sukladno tome, projekt ima dvije temeljne ciljne skupine: osobe s posebnim potrebama kojima se nastoji pomoći da postanu stručnjaci u svom području djelovanja te savjetnici i treneri ljudima s jednakim problemima i poteškoćama; te ključni donositelji odluka i osoblje kako u privatnim tako i u javnim organizacijama povezanim s turizmom kako bi se došlo do cilja: inkluzivnosti u turizmu i prilagodljivosti prema osobama s poteškoćama.

Glavne aktivnosti

 • Razvijanje i primjena inovativne metodologije za obučavanje osoba s invaliditetom
 • Obuka i treninzi osoba s invaliditetom kako bi postali stručnjaci u svom području interesa te treneri na pomoć osobama sa sličnim problemima
 • Razvoj i opremanje 5 regionalnih Peet-Act centara za obuku i stručno savjetovanje u zemljama projektnih partnera
 • Održavanje mentorskih treninga
 • Organizacija tečajeva za e-učenje
 • Održavanje stručnih treninga povezanih s uključivanjem osoba s invaliditetom u turizam
 • Promidžba i vidljivost

Trajanje projekta

30 mjeseci

Projektni partneri

 • VSBI (Verain zur sozialen und beruflichen Integration e.V.), KHuF ( KOPH, HAND + FUSS gGmbH) iz Njemačke
 • PROBENS iz Španjolske
 • Zold-Aktiv iz Mađarske
 • Alta Langa iz Italije
 • Udruga za kreativni razvoj Slap – Hrvatska

Vrijednost projekta

370 013 €