Projekt je orijentiran socijalnom uključivanju, otvorenoj edukaciji i inovativnim praksama digitalnog doba, posebice prema osobama sa specifičnim potrebama. Glavno načelo u procesu uključivanja osoba s posebnim potrebama je njihovo ravnopravno sudjelovanje u svim relevantnim temama, aktivnostima i procesima svakodnevnog života kao i omogućavanje da postanu prepoznati stručnjaci u području njihovog interesa te pomoć pri razvijanju vlastitih sposobnosti. Sukladno tome, projekt ima dvije temeljne ciljne skupine: osobe s posebnim potrebama kojima se nastoji pomoći da postanu stručnjaci u svom području djelovanja te savjetnici i treneri ljudima s jednakim problemima i poteškoćama; te ključni donositelji odluka i osoblje kako u privatnim tako i u javnim organizacijama povezanim s turizmom kako bi se došlo do cilja: inkluzivnosti u turizmu i prilagodljivosti prema osobama s poteškoćama.

O projektu

Projekt Peer ACT (European Peer Counselour Training in Accessible Tourism) provodi se u sklopu programa Erasmus+.
GLAVNE AKTIVNOSTI
Razvijanje i primjena inovativne metodologije za obučavanje osoba s invaliditetom
Obuka i treninzi osoba s invaliditetom kako bi postali stručnjaci u svom području interesa te treneri na pomoć osobama sa sličnim problemima
Razvoj i opremanje 5 regionalnih Peet-Act centara za obuku i stručno savjetovanje u zemljama projektnih partnera
Održavanje mentorskih treninga
Organizacija tečajeva za e-učenje
Održavanje stručnih treninga povezanih s uključivanjem osoba s invaliditetom u turizam
Promidžba i vidljivost
TRAJANJE PROJEKTA
30 mjeseci
PROJEKTNI PARTNERI
VSBI (Verain zur sozialen und beruflichen Integration e.V.), KHuF ( KOPH, HAND + FUSS gGmbH) iz Njemačke
PROBENS iz Španjolske
Zold-Aktiv iz Mađarske
Alta Langa iz Italije
VRIJEDNOST PROJEKTA
370 013 €