Projekt Peer ACT (European Peer Counselor Training in Accessible Tourism)
Projekt je započeo 01.11.2018. i trajati će 30 mjeseci, u sklopu je programa Erasmus+. Partneri na projektu su VSBI e.V., PROBENS, Zold- Aktiv, Udruga Slap, CONTUR i KHuF.
Projekt je orijentiran socijalnom uključivanju, otvorenoj edukaciji i inovativnim praksama digitalnog doba.