Nika Šiprak Wendling

Nika Šiprak Wendling, stručna specijalistica projektnog menadžmenta, zaposlena je u Udruzi Slap kao voditeljica projekata, iskustvo je stekla radeći na IPA CBC projektima, projektima financiranima iz Strukturnih fondova te projektima financiranim iz Programa ruralnog razvoja.

Projekti koje prijavljuje na natječaje i provodi u Udruzi vezani su uz društveno poduzetništvo, kulturu, turizam i ostale djelatnosti u skladu s misijom Slapa.

Dodanu vrijednost rada u Slapu uočava u mogućnosti razvijanja znanja i vještina u području javne nabave.