Kako bi osigurala održivost i zauzela mjesto na tržištu, Udruga je registrirala gospodarsku djelatnost. Sukladno ekspertizi zaposlenika te u suradnji s vanjskim suradnicima Udruga pruža usluge

organizacije seminara, radionica i drugih edukacijskih sadržaja
organizacije konferencija, javnih rasprava, manifestacija i drugih javnih događanja
informiranja, savjetovanja, izobrazbe, mentorstva te edukacijske i konzultantske usluge
upravljanja projektnim ciklusom (priprema projekata, provedba i evaluacija projekata)
mapiranja i društveno ekonomskih istraživanja
izrade strateških planova, planova razvoja i planova održivosti
izrade baza podataka
izrade poslovnih planova i studija izvodljivosti
usluge brendiranja i certificiranja te druge marketinške usluge
knjigovodstvene i administrativno-financijske usluge
usluge javne nabave