Udruga Slap tijekom dugogodišnjeg djelovanja u svoj tim uključila je brojne stručnjake iz područja financija, marketing, poduzetništva s naglaskom na društveno poduzetništvo, projektnog menadžmenta, IT tehnologija i dr. Uži tim se u pravilu sastoji od pet do šest zaposlenika dok se, ovisno o traženim ekspertizama, angažiraju stručnjaci prema njihovim kompetencijama.

Politika upravljanja ljudskim resursima omogućuje osobni i profesionalni razvoj svakog zaposlenika individualno te se time stvara ugodna i poticajna atmosfera za rad. Ovisno o interesima zaposlenika, isti se uključuju u projektne aktivnosti te sudjeluju u razvoju programa Udruge sukladno viziji. Također, zaposlenici sudjeluju na brojnim konferencijama i okruglim stolovima kao panelisti i predavači, a sve s ciljem promicanja rada Udruge.

Sonja Vuković

Sonja Vuković

Sonja Vuković predsjednica je Udruge za kreativni razvoj Slap od samih početaka te je ujedno i pokretač društvenog poduzetništva u Hrvatskoj kojim se bavi već više od 20 godina. Email:...

Dragana Kukovec

Dragana Kukovec preuzima ulogu voditeljice ureda te je na svakodnevnoj bazi zadužena za uredsko poslovanje Udruge Slap. Email: dragana.slap@gmail.com

Snježana Kralj

Snježana Kralj kao voditeljica financija zadužena je, između ostalog, i za financijsku pripremu i izvještavanje vezano uz implementaciju projekata EU. Email: zana.slap@gmail.com

Ana Lamza Bašić

Ana kao voditeljica marketinga preuzima odgovornost za osmišljavanje i provedbu svih marketinških aktivnosti kako bi na taj način što uspješnije promovirala rad Udruge. Email: anab.slap@gmail.com  

Ivana Stanušić

Ivana Stanušić koordinira provedbu projekata koji su vezani uz društveno poduzetništvo, kulturu, turizam i ostale djelatnosti u skladu s misijom Slapa. Email: ivanas.slap@gmail.com

Davor Garbac

Davor aplicira i upravlja projektima Udruge te je zadužen za provedbu postupaka javne nabave. Email: davor.slap@gmail.com