Projekt GEAR – Green Economy for Advanced Region
Trajanje projekta je 36 mjeseci, target grupe su organizacije civilnog društva i njihovi zaposlenici,
poduzeća, mladi, te predstavnici državne i lokalne vlasti.
Cilj projekta je povećati utjecaj civilnog društva na području zaštite okoliša kroz izgradnju kapaciteta,
umrežavanje i projekte lokalnih OCD-a. Lokacije gdje će se provoditi projekt su Crna Gora, Srbija, Makedonija i Albanija.

Partneri na projektu su Udruga za kreativan razvoj SLAP, FORS Montenegro, SMart Kolektiv, EDEN Centre i Centre for Development and Support and EKO-SVEST