Fairshares Lab

social entrepreneurship

February 23, 2023

Pomak

Fairshares Lab

O projektu  Fair shares je model koji želi omogućiti društvo u kojemu svaki njegov odrastao pripadnik može postati član suvlasnik organizacije za koju radi, od koje redovit kupuje proizvode/usluge ili od koje prima socijalne usluge. Drugim riječima, vlasnikom svake organizacije o čijem poslovanju ovisi on, njegova obitelj i njegova zajednica. Projekt je nastao kao projekt organizacije Social Enterprise Europe, a razvio ga je prof. Rory Ridley Duff sa sveučilišta Sheffield Hallam u suradnji s Cliffom Southcombeom i ostalim suradnicima. 

Glavne aktivnosti

 • Razvoj alata i metoda u sklopu kojega će se stvoriti i implementirati projekti povezani s plavom ekonomijom i poslovanjem po načelu društvenih poduzeća
 • Osnivanje FairShares Labova
 • Kreiranje vodiča i sustava edukativne obuke za buduće trenere u novoosnovanim FairShares labovima te obuke za njihove mentore
 • Razvoj sustava alata i e-platforme za edukaciju skupina polaznika
 • Stjecanja znanja i spremnost na pokretanje vlastitih socijalno orijentiranih poduzeća prema modelu FairSharesa
 • Promidžba i vidljivost

Trajanje projekta 

33 mjeseca

Projektni partneri

 • VSBI (Verain zur sozialen und beruflichen Integration e.V.), KHuF ( KOPH, HAND + FUSS gGmbH) iz Njemačke
 • SEE (Social enterprise Europe LTD) iz Ujedinjenog Kraljevstva
 • ECOSynergy Kft iz Mađarske
 • Elepfant – Learning in Diversity iz Nizozemske
 • Udruga za kreativni razvoj Slap – Hrvatska

Vrijednost projekta

336 320 €