Promicati društveno-gospodarsku suradnju i razmjenu te načela i vrijednosti eko-društvene ekonomije kao poluge održivog lokalnog i regionalnog razvoja, strateški je cilj projekta ESENSSE. 

Eco Social Economy Network South and East Europe, odnosno Mreža eko-društvene ekonomije južne i istočne Europe, za specifične ciljeve ima društveno-gospodarsko umrežavanje, izgradnju kapaciteta za razvoj inicijativa eko-društvene ekonomije, doprinos održivom i dinamičkom društveno gospodarskom razvoju kroz eko-društveni projektni inkubator te promicanje koncepta eko-društvene ekonomije. 

Sam projekt iniciralo je sedam organizacija: Zdravi grad, ACT, Slap, ESCOOP, Grupa 484, ORT i Little People of Kosovo u suradnji s Programom UN za razvoj – Projekt COAST odnosno organizacija s područja pet zemalja: Hrvatska, Italija, Srbija, (BJR) Makedonija, Kosovo (po rezoluciji 1244), tijekom projekta Crna Gora (od lipnja 2011.).  

Projekt je trajato dvije godine (10.prosinca 2010. - 9. prosinca 2012.). Proračun projekta iznosi ukupno 677.160 eura. Financijska podrška EU - grant shema EuropeAid/129637/C/ACT/Multi IPA: Socio-Economic Partnership Programme iznosi 453.700 eura.

O projektu

Strateški cilj projekta ESENSSE je bio promicati društveno-gospodarsku suradnju i razmjenu te načela i vrijednosti eko-društvene ekonomije kao poluge održivog lokalnog i regionalnog razvoja.
GLAVNE AKTIVNOSTI
Održiva mreža dionika zainteresiranih za razvoj eko-društvene/humane ekonomije s min. 30 organizacija iz regije
Eksperimentalni obrazovni programi za OCD, vođe, društvene poduzetnike i buduće stručnjake eko-društvene/humane ekonomije s 15 do 18 polaznika
Pružene usluge inkubiranja/pripreme i pokretanja 4 nacionalna i jednog transnacionalnog pilot projekta
Eko-društvena ekonomija promovirana kao alat i model održivog razvoja zemalja regije i njihovih lokalnih zajednica.
TRAJANJE PROJEKTA
24 mjeseci
PROJEKTNI PARTNERI
Zdravi grad
ACT
ESCOOP
Grupa 484
ORT
Little People of Kosovo
VRIJEDNOST PROJEKTA
677.160 EUR