Dragana Lisjak magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer financijski menadžment. Osim u obavljanje obveznih aktivnosti na fakultetu, slobodno vrijeme usmjerila je u neformalno obrazovanje te razvoj i usavršavanje vještina - time management, organizacijske, komunikacijske i prezentacijske vještine, kao i volontiranje u organizacijama različitog tipa.

Dragana preuzima ulogu voditeljice ureda te je na svakodnevnoj bazi zadužena za uredsko poslovanje Udruge Slap.

Aktivna je u lokalnoj zajednici, a znanja usmjerava na pružanje podrške razvoju ruralnog područja, kreiranje sadržaja za obogaćivanje ruralnog turizma i slične aktivnosti i projekte.