Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj ili kraće CEDRA HR je mreža centara podrške za postojeće i potencijalne društvene poduzetnike. Umrežuje civilne, privatne i javne gospodarske, razvojno istraživačke, znanstvene subjekte iz područja eko-društvenog razvoja te stvara okvir za trajnu, poticajnu i ekonomičnu međusobnu suradnju i razmjenu, odnosno zajednički nastup na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištu proizvoda i usluga eko-društvene ekonomije. CEDRA HR stvara i povezuje sustave podrške i izgradnje kapaciteta za eko-društveni razvoj.

Cluster je u neformalnom obliku počeo djelovati još krajem 2011., kada je pokrenut od strane nekoliko ključnih udruga i organizacija s dugogodišnjim iskustvom u promicanju društvenog poduzetništva. 20. prosinca 2012. održana je osnivačka skupština koja je rezultirala osnivanjem udruge CEDRA HR sa sjedištem u Zagrebu. CEDRA HR trenutačno povezuje 40-tak stručnjaka konzultanata/trenera u šest regionalnih centara podrške koji su u različitom stupnju razvoja i različitih funkcionalnosti. Ovi centri su abecednim redom: Dubrovnik, Osijek, Rijeka, Split i Zagreb (u osnivanju). Svaki regionalni centar objedinjuje i nudi usluge cijele hrvatske mreže, ali ima i specifične lokalne kapacitete i usmjerenja.

CEDRA HR pruža usluge informiranja, edukacije, savjetovanja, povezivanja i umrežavanja ljudi, organizacija, institucija i zajednica oko istih ili komplementarnih ciljeva, vrijednosti i nastojanja. Usluge uključuju izradu investicijskih studija, studija (pred)izvodljivosti i studija troškova i koristi, izradu poslovnih planova, izradu i reviziju strategija, razvojnih i operativnih planova, podršku lokalnim akcijskim grupama, lokalnim partnerstvima za zapošljavanje, ali i start‐up i projektnu inkubacijsku podršku, uključivo pripremu i izradu projektnih prijedloga, marketinške i branding usluge, istraživanje tržišta, edukacijske i savjetodavne programe osobnog, organizacijskog i institucionalnog razvoja, društvena istraživanja, poslovno povezivanje i umrežavanje te stvaranje novih lanaca vrijednosti, informiranje, društveno odgovorno investiranje, organizacija javnih događanja, kampanja, studijskih putovanja i gospodarskih misija te posebice rješavanje složenih društvenih i poslovnih problema putem facilitacije inovacijskih procesa, izgradnje timova i kapaciteta za društvene, organizacijske i institucionalne promjene. Također, CEDRA HR putem svojih centara potpore nudi prostor i infrastrukturu za rad, druženje i razmjenu informacija i znanja.