Projekt BDP for SPS punog naziva Micro-regional business partnership development for founding self-sustainable production systems in the Drava Eco-Region.

Fokus projekta prekogranične suradnje Mađarske i Hrvatske razvoj je mikroregionalnih poslovnih partnerstava za osnivanje samoodrživih proizvodnih sustava u ekoregiji Drave. Kroz projekt su otvoreni regionalni eko uredi. Mađarski u Király ulici 8 u Pečuhu, a također, na drugoj strani Drave na adresi Lorenza Jagera 6/3. Cilj rada ovih ureda je bilo omogućiti povezivanje mađarskih i hrvatskih proizvođača, poljoprivrednika i poduzetnika koji žive s obje strane Drave, te razvoj njihove svakodnevne suradnje.
Dugoročni cilj je bilo stvaranje ekonomske strukture bazirane na te specifične lokalne potrebe koja bi bila dugoročno operativna. Svatko kome je potreban savjet u vezi potrage za partnerom, komunikacije ili naprosto uz bilo koju temu vezanu za ekonomiju, mogao se obratiti uredskom osoblju potpuno besplatno. Projekt je omogućio postavljanje web servisa na adresi www.ipamarkeplace.hu putem kojega proizvođači i ponuđači s ovj strane granice nude i razmjenjuju robu i usluge. Isto tako postavljena je i trojezična web stranica www.ipabusiness.eu na kojoj su se nalazile obavijesti o projektnim aktivnostima.

O projektu

Projekt Co-Operate pokrenut je s ciljem stvaranja prekogranične suradnje na području tržišta rada, usporedbe prakse i politike zapošljavanja, razmjene najboljih praksi zapošljavanja i uspostavljanja zajedničkih projekata.
GLAVNE AKTIVNOSTI
Operacijsko planiranje
Razvijanje mreža stvaranjem prekograničnih struktura koje su pomogle pri rukovođenju mikro regionalnih upravljanja proizvodnjom.
Poboljšanje suradnje vezane za proizvodnju i marketing
Kreiranje i razvijanje pozadinskih poslovnih usluga
TRAJANJE PROJEKTA
12 mjeseci
PROJEKTNI PARTNERI
Regionalni resursni centar Južnog zadunavlja, Pečuh
VRIJEDNOST PROJEKTA
206.099,96 EUR