Ana je voditeljica marketinga Udruge te sudjeluje u osmišljavanju i kreiranju vizualnih rješenja projekata u provedbi. Uz navedeno, svojim vještinama doprinosi PR-u i oglašavanju te aktivno sudjeluje u osmišljavanju marketing kampanja i kreiranju marketing planova.

Magistra je kulturologije, smjer kulturni menadžment, a područja interesa su joj social media marketing, organizacija evenata te grafički i web dizajn.

E: anab.slap@gmail.com
T: +385 95 777 999 3