No comments yet

Projekt eECONOMIJA – alat za sustavno kvantificiranje održivosti poslovanja društvenih poduzeda

Projekt eECONOMIJA – alat za sustavno kvantificiranje održivosti
poslovanja društvenih poduzeda

Početkom prosinca 2021. godine u organizaciji Zadruge za etično financiranje (ZEF) i Zelene mreže aktivističkih grupa (ZMAG) održano je predavanje na temu Društveni poduzetnici i njihov pozitivan društveni utjecaj. Tom je prilikom predstavljen projekt eECONOMIJA, ekonomski model Ekonomija za opde dobro i ECG metodologija mjerenja društvenog i okolišnog utjecaja poduzeda te nekoliko primjera dobre prakse.
Fokus predavanja bio je na aktualnim temama iz svijeta društvenog poduzetništva, važnosti mjerenja društvenog utjecaja te edukacije potrošača o načinu prepoznavanja društvenih poduzetnika. Ovim se temama Zadruga za etično financiranje aktivno bavi kroz projekt eECONOMIJA. Riječ je o alatu za sustavno kvantificiranje održivosti poslovanja poduzeda, koji omogudava mjerenje doprinosa poduzeda opdem dobru i prikazuje u kojoj se mjeri ono vodi vrijednostima ljudskog dostojanstva, solidarnosti i društvene pravde, održivosti okoliša, transparentnosti i suodlučivanja.
Kroz projekt eECONOMIJA razvojem mreže ECG (Economy for the Common Good) konzultanata ojačavaju se kapaciteti zaposlenika Zadruge i partnera, a praktičnom primjenom ECG metodologije na tržište se postavlja standard koji prati zahtjeve Direktive EU o nefinancijskom izvještavanju za sve poduzetnike i kriterije Nacionalne strategije za razvoj društvenog poduzetništva 2015–2020 za ulazak u službenu Evidenciju društvenih poduzetnika.
Cilj je povedati broj društvenih i tradicionalnih poduzetnika koji kvantificiraju svoj društveni utjecaj, podidi svijest o važnosti mjerenja društvenog utjecaja koje istovremeno ne samo da predstavlja (nadolazedu) zakonsku obavezu ved jača kapacitete poduzetnika uklanjanjem barijera poput otežanog pristupa financiranju i nedostatka vidljivosti i prepoznatljivosti društvenih poduzetnika u javnosti.
Pomod pri ulasku u službenu Evidenciju društvenih poduzetnika
Uz postojedu obvezu godišnjeg financijskog izvještavanja, proširenjem trenutnih regulativa Europske unije i Republike Hrvatske, uvodi se obaveza proširenog nefinancijskog izvještavanja – o društvenom i okolišnom učinku poslovanja. Radi se o integraciji okolišnih, društvenih i upravljačkih kriterija, takozvanih ESG kriterija (Environmental, Social, Governance) u nefinancijske izvještaje. Od 2024. ovakav tip izvještaja postaje obaveza za sva velika poduzeda, a od 2027. godine za srednja i mala poduzeda.
Društvena poduzeda uistinu su primjeri dobre prakse, ali na ovom polju se ističe, osim nedostatne vidljivosti, nepostojanje sustava i metodologije za mjerenje utjecaja društvenih poduzetnika. Bududi da se u Nacionalnoj strategiji RH za razvoj društvenog poduzetništva 2015.-2020. postavlja kriterij za ulazak u službenu Evidenciju društvenih poduzetnika, smatra se da je implementiranje ECG metodologije dobro usmjereno. ECG metodologija je temeljena na 17 UN-ovih ciljeva održivosti te ne ostavlja prostora za proizvoljno razumijevanje kriterija, a upravo je u sklopu projekta eECONOMIJA uspješno uspostavljena mreža stručnjaka – ECG konzultanata – koja de provoditi proces izrade nefinancijskih izvještaja i predvoditi transformaciju lokalnog poduzetništva u smjeru dugoročno održivog poslovanja.
Projekt je sufinanciran kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda, a provode ga Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kroz poziv Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.
Ukupna vrijednost projekta eECONOMIJA iznosi 862,841.48 kuna. Projekt se provodi uz financijsku podršku Europske unije (u iznosu 733,415.26 kuna sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda) i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (u iznosu od 129,426.22 kuna).

Tekst napisala: Tea Plenar

Članak u PDF formatu

Comments are closed.