No comments yet

Partnerski sastanak i završna konferencija projekta Camarg

Završna konferencija međunarodnog projekta Camarg održana je između 26. i 27. listopada u Bruxellesu, na kojoj su nazočili predstavnici Udruge Slap.  U sklopu konferencije, održan je i posljednji partnerski sastanak projekta. U okviru završne konferencije predstavljena je metodologija  kreiranja i održavanja Camarg platforma te su predstavljeni pojedinačni uspjesi svakog od partnera u provedbi pilot aktivnosti  testiranja modela online platformi u zemljama partnericama: Hrvatskoj (eCeker), Španjolskoj, Italiji i Francuskoj.

Comments are closed.